Αναβάθμιση reCAPTCHA

15 Φεβρουαρίου 2019 Ασφάλεια 0 Comments

Η Google αναβάθμισε το σύστημα reCAPTCHA, τη δική της εκδοχή του CAPTCHA [Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart], που αξιοποιείται σήμερα ως μέσο περιορισμού της δράσης των bots.

Πλέον ένας έλεγχος CAPTCHA δεν θα γίνεται όπως στο παρελθόν, καθώς οι αλγόριθμοι της εταιρείας θα αναλύουν τη συμπεριφορά των επισκεπτών ενός website και αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης θα μπορούν να διαχωρίσουν τους ανθρώπους από τα bots.

Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να ξεχωρίσει την ανθρώπινη συμπεριφορά κρίνοντας από την κίνηση του κέρσορα του ποντικιού, ενώ θα μπορεί να εξετάσει και για ύποπτες διευθύνσεις IP, που πιθανόν σχετίζονται με τη χρήση bots.
Εάν για κάποιο λόγο το σύστημα υποψιαστεί ότι είστε bot, τότε θα προβάλει αυτόματα το γνωστό πεδίο CAPTCHA, καλώντας σας να εκτελέσετε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, όπως για παράδειγμα να λύστε κάποιο εύκολο γρίφο.